IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
13.10.2021.

Trendovi: Nosioci promena u industriji u narednih pet do deset godina

Osvrt na kategoriju - ambalaža FMCG proizvoda: Ambalaža treba da bude i higijenska i održiva

Tržište pakovanja u sektoru robe široke potrošnje procenjeno je na 711,56 milijardi dolara u 2019. godini, a očekuje se da će dostići 935,98 milijardi dolara do 2025. godine, i to uz prosečnu godišnju stopu rasta od 4,6%, u periodu od 2020. do 2025. godine

Pripremila: redakcija InStore magazina

FMCG sektor prolazi kroz velike promene u segmentu preferencija potrošača koje navode kompanije koje se trude da usvoje nove tehnologije pakovanja, kako bi poboljšale kvalitet ambalaže i proizvođačima omogućile diferencijaciju proizvoda. Zabrinutost zbog higijenskih standarda, pod uticajem pandemije COVID-19, usmerila je razmišljanja potrošača o zaštitnoj ulozi ambalaže. Pandemija je, takođe, naglasila vezu između našeg zdravlja i zdravlja planete.

Može li kvalitetna ambalaža, odnosno inovacije u pakovanju, da premosti prepreke i ispuni potrebe i za higijenom i za održivošću? Trenutno je potreba za povećanim higijenskim standardima omekšala odnos potrošača prema upotrebi plastične ambalaže. Istraživanja koja pokazuju sve veće efekte mikroplastike na okolinu održaće pitanja vezana za taj materijal čvrsto u svesti kupaca. U ovom trenutku, na snazi dobija ambalaža koja može da se reciklira i koje je izrađena od recikliranog materijala. Dakle, sada je vreme da kompanije istraže kako da inoviraju u segmentu ambalaže, kako bi smanjile emisije ugljen-dioksida.

Takođe, sve je uočljiviji zahtev za očuvanjem hranjivih vrednosti namirnica. Samim tim, kompanije za proizvodnju ambalaže inoviraju kako bi sačuvale prehrambene proizvode. Na primer, u maju 2020. godine, u zatvorena pakovanja sveže rezanih proizvoda uvedena je nova tehnologija koja oslobađa antipatogeno sredstvo za zaštitu od bakterija, gljivica i virusa.

Očekuje se da će segment pića imati najveći udeo

Segment pića ima veliko potrošačko tržište, a podupire ga i okruženje visoke tehnološke povezanosti. Dobavljači se globalno fokusiraju na inovacije u ambalaži.

Značajan doprinos Severne Amerike

Snažna stopa rasta u industriji hrane i pića usmerena prema potrošačima koji žive ubrzanim načinom života, kao i široka rasprostranjenost diskontera u celom regionu Severne Amerike, pridonose rastu segmenta ambalaže u FMCG-u.
Takmičarsko okruženje

Na tržištu ambalaže u FMCG-u postoji potencijal za velike promene u odnosima snaga glavnih igrača, jer se otvaraju brojni novi putevi za diferencijaciju i usluge s dodatnom vrednosti. Te promene će da omoguće kompanijama da se prilagode specifičnijim segmentima tržišta, pa čak i da prilagode proizvode za pojedinačne kupce, što će dodatno da poboljša diferencijaciju i zadržavanje cena. Kako tržište karakteriše koncentracija jedinstvenih brendova i novih igrača, čvrst odnos koncentracije prilično je visok.

Tokom poslednje decenije, globalna industrija ambalaže stalno je rasla podstaknuta promenama u izboru materijala, širenjem novih tržišta i promenom dinamike vlasništva. Rast će se nastaviti i u deceniji koja je pred nama, ali verovatno je da će biti zabeleženi jači pritisci i prelomne promene.
Pet glavnih trendova koji bi mogli da promene industriju pakovanja u narednih pet do deset godina:

 1. e-trgovina svuda
  Rast e-trgovine mogao bi snažno da utiče na veće zahteve, kada su u pitanju rešenja u segmentu pakovanja, i u smislu novih proizvoda kao i u inovacijama za isporuke u „poslednjoj milji“.
 2. Promena sklonosti potrošača
  Zahtevi potrošača za sve većom personalizacijom, praktičnosti, brigom o zdravlju, kao i zahtevi za boljom pristupačnosti, vode prema lansiranju sve većeg broja SKU-eva.
 3. Smanjivanje marži u FMCG-u i maloprodaji
  Dalje smanjivanje marži za kompanije u FMCG industriji i trgovce u maloprodaji, s pritiskom koji se vraća nazad, može da pojača pretnju insolventnosti.
 4. Održivost
  Zahtevi za održivošću rastu na svakom koraku lanca vrednosti – sve većim aktivističkim nadzorom.
 5. Digitalizacija i Internet stvari (IoT)
  Digitalne aktivnosti koriste se kako za smanjenje troškova, tako i za sve veće postizanje konkurentske prednosti kod potrošača – na primer, stvaranjem veće vrednosti za kupca i uslugom integrisanja tehnologije u pakovanje.

-

Ambalaža za izdvajanje od konkurencije

Priprema za pomenute promene zahteva nove načine razmišljanja o fokusu i tržišnom pristupu kompanija za pakovanje.
Svake godine, na policama trgovina širom sveta, pojavi se više od 30.000 različitih novih proizvoda, a više od 80% njih ostaje nevidljivo prosečnom potrošaču.

Upravo zato, želja svake kompanije je da napravi ambalažu koja će lako da se razlikuje od ostalih konkurenata, pa tako danas brendovi u dizajnu svoje ambalaže imaju razne kombinacije materijala, boja i fontova. Takođe, prema nedavnom istraživanju, 38% kupaca odmah je spremno da kupi proizvod s jasnim informacijama o tome što se nalazi unutra. Otuda i trend otvorenosti proizvođača, zbog kojeg sve češće na pakovanjima možete da vidite popis svih sastojaka.

Glavne implikacije pomenutih trendova u pakovanjima razlikuju se u zavisnosti od korišćenog materijala i, s obzirom na to, zahtevaće specifične strategije za pojedine kanale. Uprkos porastu pritiska održivosti, kombinovana snaga atraktivnih svojstava plastike s obzirom na cenu, automatizaciju i kvalitet, verovatno će podići važnost krutih i fleksibilnih plastičnih ambalaža, pod uslovom da se poveća mogućnost njihovog recikliranja.

Papir i karton i dalje će imati koristi od rasta e-trgovine i idealni su za integrisanje digitalnih i IoT rešenja (pomoću kodova s brzim odzivom, radio-frekvencijskih ID-oznaka, itd.). Karton će, verovatno, proći kroz konvergencije primarnog i sekundarnog pakovanja, pomeranje fokusa ili povećanu upotrebu kad je reč o dostavi u „posljednjoj milji“ (kao i plastika), kao i više lokalnih operacija radi povećanja agilnosti FMCG kompanija. Staklo i metal vode tešku bitku u ovom višekanalnom svetu, ali njihova tradicionalna snaga i profili održivosti (mogućnost recikliranja i upotreba recikliranog sadržaja) i dalje nude načine za borbu na tržištu s drugim materijalima.

-